quinta-feira, 5 de abril de 2007

BLOG INACTIVO ONTEM /BLOG HORISEIK LA IHA ATIVIDADI / BLOG INACTIVE YESTERDAY

Ontem, 4 de Abril de 2007, o Blog este inactivo por problemas tecnicos relacionados com as coneccoes de internet. Pedimos desculpas por qualquer inconveniencia e estamos de volta.

--------------
Horseik, loron 4 fulan Abril tinan 2007, Blog ida ne'e laiha atividadi tamba problema tekniku kona ba koneksaun internet nian. ami husu deskulpas se ami kausa inkoveniensia ruma.

-------------
Yesterday, April the 4th 2007,this blog was inactive due to technical problems related to internet connection. We are sorry for any inconvenience.

0 comments: